Мотор - редуктор червячен

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Намира приложение при кръстосващи се валове под прав ъгъл и е с два изхода. На входящия вал се монтира ремъчна шайба.

Възможно е по желание на клиента да се монтира на входа ел. двигател и да отпадне единия вал.


ОЗНАЧЕНИЕ

червячен означение


ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Предавателни
числа - i
Входяща мощност
Nвх (kW)
 КПД             Изходящ момент
Mизх (N.m)
25 0,330 0,77 42
40 0,250 0,68 42
50 0,195 0,63 42Мотор - редуктор червячен

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Намира приложение при кръстосващи се валове под прав ъгъл и дава възможност за самоспиращ ефект, там където е необходимо.


ОЗНАЧЕНИЕ

червячен означение


ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Предавателни 
числа - i
Входяща мощност
Nвх (kW)
 КПД             Изходящ момент
Mизх (N.m)
10 0,350 0,84 21
20 0,185 0,79 20
22 0,185 0,79 20
25 0,150 0,75 20
30 0,150 0,71 22
 40 0,120  0,70 22
44 0,120 0,70 24
 50 0,110  0,63 23
60 0,090 0,55 22


Мотор - редуктор червячен

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Намира приложение при кръстосващи се валове под прав ъгъл и дава възможност за самоспиращ ефект, там където е необходимо.


ОЗНАЧЕНИЕ

червячен означение


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

 
Предавателни числа  I
МРЧ 63 МРЧ 80 МРЧ 90 МРЧ 110
nk=1500rpm nk=1500rpm
nk=1500rpm
nk=1500rpm
N вх (kW) M изх (Nm) N вх (kW) M изх (Nm)
N вх (kW)
M изх (Nm)
N вх (kW)
M изх (Nm)
10         3,000  170    
15 1,100 98 2,000 175 3,000 236 3,000 328
20  0,900 94  1,750  189 2,500   256 2,750  310
25 0,750 95 1,450 192 2,000 262 2,500 351
30 0,700 98 1,250 192 1,750 231 2,100 343
40 0,500 94 1,050 191 1,500 254 1,700 333
50 0,450 97 0,850 193 1,100 242 1,500 354
 60  0,400 95 0,750  193 0,900   223 1,100  324 
 80 0,250  82  0,550 159     0,900  205 


ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ


ОзначениеA
(mm)
a
(mm)
c
(mm)
c1
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
 d2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm) 
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm) 
l
(mm) 
L
(mm)
L1
(mm)
h
(mm) 
h1 
(mm)

(mm)

(mm)
nxd3
МРЧ 63
63511122595 115144 140 86144100 112 50180  171172  72 828  4xM10-6H
МРЧ 80
805121135130 165200 20095180173 135 62 191 202 21490  1238 4xФ11
МРЧ 90
90518
35180 215250200 120205115 154,5 80 248 245  102,5 1038  4xф14
МРЧ 110
1105181342180 215250200132,5250150160 80 285 238 289 125 12 45 8xф12


ОзначениеH
(mm)
a1
(mm)
a2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c2
(mm)
nxd4
МРЧ 631001449515813898104х8,5
МРЧ 80
140180140172147106124хф11
МРЧ 90
142205140197164113154хф13
МРЧ 110
170250200210180123
164хф12,5