ОЗНАЧЕНИЕ

планетарен означение


ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

мотор-редуктор планетарен


Означение Габарит D
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
L
(mm)
 l1
(mm)
 l2
(mm)
l3
(mm)
 
l4
(mm)
 
b
(mm) 

(mm)
nxd5        
МРП 90 90 18 72 60 52 177 30  31  27 2 6 20,5 4xM6-6H фиг.2
 
МРП
 
125

125 

25 
95 110  125 
163 

40 
10 
 
8
 
28
 3xф9 фиг.1
80 115 80 44 0 6xM6-6H фиг.2

МРП

160 

160 
 
25

100 
125   150
192 

40 
10 

 
28
4xф11  фиг.1
146 100 58 0 6xM6-6H фиг.2 
 
МРП

200 

200 
 
45
 
150
 
180
 200  
235

82 
 15

14 

48,5 
6xф12 фиг.1 
 150  68 6xM10-6H  фиг.2 
 
МРП
 
255
 
255

55 
150  200  250 
305 
 
90
20  20 
2

16 

59 
 6xф14 фиг.1 
155 232   150 90  30 6xM10-6H  фиг.2 
МРП 320 320  70  260  290   307 85  70  115    20   8xM12-6H  фиг.2 


ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

мотор-редуктор планетарен


Означение Габарит H
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
c
(mm)
e
(mm)
D
(mm)
 d
(mm)
Забележка 
МРП 125 90 125 125 95 75 12 12 22 14  фиг.3
МРП 160 115 160 160 130 106 15 15 22 14  фиг.3
МРП 200 115 200 200 165 135 16 16 22 14  фиг.4
МРП 255 200 200 290 140 250 24 24 28 17  фиг.4
МРП 320  200  360  335  310   294,5 25 20 - 22   фиг.4


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Означение

Габарит

Предавателно число
Ел. двигател
М ном
(N.m)
Мощност
N (kW)
Обороти
n (min
-1)
            

  МРП
 90 155   0,090; 0,120 1500  до 40 

 125
 5; 7,25; 14,5; 19; 24,5;
25; 28; 30; 32; 35; 40;
45; 48; 62; 70; 80; 96
 0,090; 0,120; 0,180;
0,250

1500 

до 100 
 
160
 4; 5; 7,8; 13; 19; 20;
23; 29; 30; 32; 35; 40;
45; 95
0,370; 0,550   
1500; 1000

до 350 

200 
 3,6; 5; 7,8 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3
1500; 1000;
750
 
 
до 800
12; 15; 18; 22,5; 25;
28,5; 32; 33; 40; 41;
48; 68; 70; 82; 100 
 0,75; 1,1; 1,5

255 
 7,125; 8 4; 5,5
1500; 1000 
 
до 1600
18; 20,5; 27,5; 38,5;
43; 48; 63; 85; 97
2,2; 3; 4; 5,5
 320 20,5; 38,5; 60; 86; 97  4; 5,5; 7,5; 11  1500; 1000